Regulamin

Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników Serwisów http://cenasukcesu.pl/ oraz http://dublivitaminer.pl/ jest Dublivitaminer Sp z o.o. ul Minorytów 16, 44-300 Wodzisław Śl, KRS 0000745034, REGON 381023922, NIP  6472583696

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz osunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wobec przetwarzania danych osobowych.

Regulamin sklepu internetowego Dublivitaminer.pl

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego oznacza uprzednią akceptację niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie przez Kupującego pola wyboru dostępnego w Sklepie Internetowym.

2. Oferta sklepu

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

Klient, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto podając login i hasło wskazane podczas rejestracji.

Po zalogowaniu się na Konto, Klient wskazuje i zapisuje na Koncie dane do wysyłki:

Zatwierdzenie wyżej wskazanych danych stanowi oświadczenie Klienta, iż dane te są prawdziwe i prawidłowe. Sprzedający może w związku z realizacją zamówienia dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych adresowych i kontaktowych wprowadzonych przez Klienta.

Klient ma możliwość dokonania zapłaty pełnej wartości zamówienia (przed dostawą):

  1. przelewem na konto bankowe Dubivitaminer Sp. z o.o.: nr konta 77 1090 2590 0000 0001 3732 1317
  2. za pomocą płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu Tpay.com

4. Dostawa zamówionych produktów

5. Koszty wysyłki

6. Czas dostawy i możliwość rezygnacji

7. Reklamacje

Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej lub poprzez e-mail, podając obsłudze sklepu adres zwrotny do udzielenia odpowiedzi. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach, niezależnych od Sklepu, okres ten może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed upływem w.w. okresu.

8. Dane osobowe

Dublivitaminer Sp. z o.o., będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania w dowolnym momencie.

9. Polityka prywatności

10. Pliki cookies

11. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 18,04,2017

x