Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dublivitaminer.pl

1. Postanowienia ogólne

•        Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://dublivitaminer.pl/

•        Właścicielem sklepu http://dublivitaminer.pl/ jest Dubli Max Sp zo.o. ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa, KRS 0000529898, REGON 147495743, NIP 5242773412, zwany dalej Sprzedawcą.

•        Sprzedawca prowadzi Biuro Handlowe pod adresem: 44-300 Wodzisław, ul. Minorytów

•        Sprzedawca świadczy Klientom usługi określone w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim przewidzianych.

•        Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

•        zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego

•        zasady i tryb wykonania przysługującego Klientowi będącemu konsumentem prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

•        Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego oznacza uprzednią akceptację niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie przez Kupującego pola wyboru dostępnego w Sklepie Internetowym.

2. Oferta sklepu

•        Przedmiotem oferty Sklepu są produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej http://dublivitaminer.pl/

•        Wszystkie ceny produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Do momentu zakończenia realizacji zamówienia obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia. Przy wysyłkach zagranicznych Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie dodatkowe opłaty, cła, podatki nakładane na Klienta przez odpowiednie władze celne lub podatkowe danego kraju.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

•        Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://dublivitaminer.pl/

•        Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji konta Klienta w systemie Sklepu Internetowego http://dublivitaminer.pl/ którego założenie jest dobrowolne, nieodpłatne i wymaga: podania aktywnego adresu email, wyboru hasła i zaakceptowania regulaminu.

•         Po założeniu Konta, na wskazany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie tego linku aktywacyjnego kończy proces zakładania Konta.

Klient, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto podając login i hasło wskazane podczas rejestracji.

Podczas zakładania Konta, Klient wskazuje i zapisuje na Koncie dane do wysyłki:

•        imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, państwo), numer telefonu w przypadku Klientów będących konsumentami;

•        firma, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), adres siedziby (ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, państwo), imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu w przypadku Klientów dokonujących zakupów na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zatwierdzenie wyżej wskazanych danych stanowi oświadczenie Klienta, iż dane te są prawdziwe i prawidłowe. Sprzedający może w związku z realizacją zamówienia dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych adresowych i kontaktowych wprowadzonych przez Klienta.

•        Klient ma możliwość dokonania zapłaty pełnej wartości zamówienia (przed dostawą):
a) przelewem na konto bankowe Dubi Max Sp. z o.o.:
nr konta 58 1090 2011 0000 0001 3471 1882
lub
b) za pomocą płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu www.dotpay.pl

4. Dostawa zamówionych produktów

•        Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym otrzymał zapłatę za zamówione Produkty.

•        Dostawa Produktów na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłka kurierska nie może zostać zrealizowana z możliwością płatności przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).

•        Dostawa Produktów na terenie pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, USA oraz pozostałych krajów realizowana jest jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

•        Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT konieczne jest podanie nr NIP.

5. Koszty wysyłki

•        Sprzedawca dolicza Klientowi do ceny zamówionych Produktów, tytułem kosztów wysyłki, zryczałtowaną opłatę w wysokości 12,00 złotych w wypadku wyboru dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski, dla zamówień o łącznej wartości do 100 złotych z VAT.

•        Wysyłka poza granice Polski jest możliwa po indywidualnym ustaleniu z obsługą sklepu.

6. Czas dostawy i możliwość rezygnacji

•        Wysyłki zamówień realizowane są w dni robocze, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.

•        W przypadku dostawy Produktów na teren Polski, czas oczekiwania na zamówione produkty wynosi do 4 dni roboczych (dostawy realizowane przez firmę kurierską), licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, o ile w tym okresie Klient nie dokona zmiany w zamówieniu.

•        W przypadku dostawy Produktów na teren pozostałych państw członkowskich UE, USA i innych krajów, czas oczekiwania na zamówiony produkt wynosi do 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, o ile w tym okresie Klient nie dokona zmiany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec zmianie (np. w przypadku odpraw celnych w kraju leżącym poza Unią Europejską.

•        W przypadku braku zamówionego produktu u Sprzedawcy, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i związanym z tym możliwym wydłużeniem czasu dostawy. W takim przypadku Klient ma prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia lub zamówienia innego produktu.

•        Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia do momentu rozpoczęcia jego realizacji, informując o tym Sprzedawcę pisemnie wypełniając formularz kontaktowy: http://dublivitaminer.pl/contact.php

7. Reklamacje

Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej lub poprzez e-mail, podając obsłudze sklepu adres zwrotny do udzielenia odpowiedzi. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach, niezależnych od Sklepu, okres ten może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed upływem w.w. okresu.

8. Dane osobowe

Dubli Max Sp. z o.o., będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania w dowolnym momencie.

9. Polityka prywatności

•        Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników Serwisu http://dublivitaminer.pl/ jest Dubli Max Sp zo.o. ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa, KRS 0000529898, REGON 147495743, NIP 5242773412

•        Administrator dba o bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych Klientów/Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie oraz o zachowanie prywatności i anonimowości Klientów/Użytkowników korzystających z usług Serwisu. Są one chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator oświadcza, że zarejestrował w GIODO bazę danych Klientów firmy Dubli Max Sp. z o.o.

•        Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 powołanej ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo do aktualizacji i do żądania usunięcia danych.

•        Administrator zapewnia Klientom/Użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania korespondencji od Administratora.

•        Administrator nie zbiera informacji dotyczących płatności kartami kredytowymi za pomocą serwisu Dotpay.pl. Transakcje te dokonywane są poza systemem administracyjnym i poza komputerami Administratora dublivitaminer.pl.

10. Pliki cookies

•        Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, jednak użytkownicy mogą samodzielnie nimi zarządzać, w tym całkowicie zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek.

•        Sklep dublivitaminer.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu, w celu prawidłowego przeglądania serwisu i korzystania z usług oraz do celów statystycznych. Pliki cookies nie są nigdy łączone z żadnymi innymi danymi, w szczególności z danymi osobowymi.

•        Serwis dublivitaminer.pl wykorzystuje pliki cookies podczas logowania konta użytkownika (w celu zapamiętania informacji o użytkowniku- daty, czasu logowania, adresu IP) oraz dla analizy ruchu na stronie w celach statystycznych.

•        Niezablokowanie obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie

•        Korzystanie z serwisu dublivitaminer.pl oznacza akceptację niniejszych zasad polityki prywatności.

11. Postanowienia końcowe

•        W sprawach nieuregulowanych Niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumentów.

•        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Klienci/Użytkownicy zostaną poinformowani przez przesłanie im informacji na adres e-mail, podany przy rejestracji, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Klient/Użytkownik nie zgadza się na planowaną zmianę Regulaminu jego Konto zostanie usunięte.

•        Regulamin obowiązuje od dnia 18,04,2017

x